Przykład INNER JOIN

Przeanalizuj:

uczniowiestypendia

W jakiej klasie są poszczególni uczniowie Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Bazy, SQL, Uncategorized

Podstawowe polecenia sql skrótowiec

SELECT

SELECT
[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
select_expr [, select_expr …]
[FROM table_nazwa
[WHERE filtry] Czytaj dalej

Opublikowano Bazy, SQL

Przetestuj przed E14

utwórz bazę danych z jedną tabelą zawierającą kolumny o odpowiednich  typach danych

Przeanalizuj i potrenuj 1 (od Łukasza): Czytaj dalej

Opublikowano Bazy, Bazy E 14, SQL

Logowanie formularz+PHP+SQL

Zadanie do rozwiązania:

Czytaj dalej

Opublikowano Bazy E 14, PHP, SQL, Uncategorized

Skrypty zabezpieczające hasłem w java

Oczywiśnie informatyczne hihihi

Właściwie nie wiem dlaczego na egzaminie zaproponowano tylko html i dołożono do tego javę. Są przecież skuteczniejsze sposoby zabezpieczania dostępu, których się uczymy. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized

Linki do arkuszy egzaminu praktycznego E 14

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

łatwy na CKE  i pliki do niego znajdziesz w zakładce egzaminy zawodwe CKE

egzamin z czerwca znajdziesz tutaj: www.testy.egzaminzawodowy.info

testy egzaminacyjne online  technik-informatyk.info

Opublikowano Uncategorized

SQL dane z formularza do bazy połączenie

Plik HTML/PHP – formularz

<html>

<head>

<title> Dodawanie rekordów </title></head>

<body>

<form method=”POST” action=”dodaj.php”>

Podaj imię: <input type=”text” size=”30″ name=”imie”><br>

Podaj nazwisko: <input type=”text” size=”40″ name=”nazwisko”><br>

Podaj e-mail: <input type=”text” size=”40″ name=”email”><br>

<input type=”submit” value=”wyślij!”>

</form>

</body>

</html>

Plik PHP – Dodanie do bazy dodaj.php

skryptphp

$baza = mysql_connect(„localhost”,”root”,””,”formularz”);

//mysql_connect($mysql_host, „root”, „”);

mysql_select_db(„formularz”);

 or die(‚Nie mogę połączyć się z bazą danych’);

$imie = $_POST[‚imie’];

$nazwisko = $_POST[‚nazwisko’];

$email = $_POST[’email’];

$zapytanie = „INSERT INTO uczniowie VALUES(null,’$imie’,’$nazwisko’,’$email’)”;

$wykonaj = mysql_query($zapytanie);

 if($zapytanie) echo „Rekord został dodany poprawnie”;
else echo
„Błąd nie udało się dodać nowego rekordu”;

mysql_close($connection);

 

zamknijskryptphp

Baza danych:

nazwabazy: formularz

nazwa tabeli w bazie: uczniowie

Kolumny tabeli uczniowie:

CREATE TABLE uczniowie
(ID int Auto_increment,
imie varchar(15) not null,
nazwisko varchar(20) not null,
email varchar(50) null, );
Opublikowano PHP, SQL, Uncategorized