ACCESS baza danych Access

Baza danych jest uporządkowanym zbiorem obiektów określonych typów.
Podstawowym i wymaganym obiektem bazy danych jest tabela.
Każda tabela składa się z pewnej liczby kolumn(pól) i wierszy (rekordów).
Kolejność wierszy i kolumn w tabeli jest nieistotna.
Wiersze zawierające takie same dane są identyczne.
Baza danych programu Access zapisana jest na dysku w postaci jednego pliku z rozszerzeniem .mdb (w skład bazy może wchodzić wiele obiektów: tabel, formularzy,kwerend…)
Pierwszym krokiem po otwarciu nowego pliku bazy danych zawsze jest zapis pliku na dysku (nie jest korzystne przemieszczanie bazy danych np. pomiędzy dowolnymi folderami, Pulpitem i folderem – mogą nastąpić błędy otwarcia bazy danych).
Główne okno bazy danych zawiera opcje tworzenia obiektów bazy danych oraz wszystkie obiekty tej bazy (w pustej bazie danych nie ma utworzonych obiektów).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy, Definicje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.