Terminologia

Swoista baza danych nie występuje w świecie rzeczywistym jest to zbiór danych posegregowanych według, interesującego konkretną osobę, organizację lub firmę, zjawiska. Przez bazę danych rozumieć można narzędzie do sprawnego i wydajnego przechowywania informacji oraz posługiwania się nią.
Terminologia baz danych jest niemal równie niejasna, jak sformułowanie „programowanie obiektowe”. Zwrot „baza danych” może być używany na określenie wszystkiego – począwszy od pojedynczego zbioru danych, takiego jak spis telefonów, aż po skomplikowany zestaw narzędzi, taki jak SQLServer, nie mówiąc już o całej masie obiektów pośrednich. Ten brak precyzji wynika z natury języka.

bazie danych stawia się 6 podstawowych wymagań:

 • Po pierwsze, musi ona gwarantować spójność danych.
 • Po drugie, musi zapewniać efektywne przetwarzanie danych.
 • Po trzecie, musi poprawnie odzwierciedlać zależności w świecie rzeczywistym, który baza danych reprezentuje.
 • Po czwarte, musi chronić przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Po piąte, musi zapewniać współbieżny dostęp do danych wielu użytkownikom.
 • Po szóste, musi udostępniać tzw. metadane.
 • Metadane to najprościej mówiąc dane o bazie danych. Dane te opisują m.in.: dane przechowywane w bazie, struktury danych, użytkowników i ich uprawnienia.

  Termin „baza danych„ nie obejmuje aplikacji składającej się z formularzy, raportów i korespondencji seryjnej wykorzystywanych bezpośrednio przez użytkownika, ani też dodatków – takich jak oprogramowanie pośredniczące używane do realizacji różnych operacji na poziomie fizycznym. Termin „baza danych” nie obejmuje również aparatu bazy danych.

  Do oznaczenia wszystkich tych składników – aplikacji, bazy danych, aparatu bazy danych i oprogramowania pośredniczącego – należy używać terminu system bazy danych. Całe oprogramowanie stanowi natomiast, część systemu bazy danych.

  Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy, Definicje, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.