Luźne pytania część pierwsza

Podaj definicję BIOS
Wyjaśnij pojęcie System Operacyjny
Co to jest pamięć CMOS
Wyjaśnij błędy:)
Keyboard terror
HDD Controller Failures
Diskette Boot Failures
Cmos Battery State Low
Wymień rodzaje systemów operacyjnych
Podaj definicję systemu przetwarzania bezpośredniego
Podaj definicję systemu przetwarzania pośredniego
Podaj cechy systemu przetwarzania pośredniego
Podaj cechy systemu przetwarzania bezpośredniego
Podaj klasyfikację systemów operacyjnych ze względu na na liczbę wykonywanych programów
Co to są systemy jednozadaniowe
Co to są systemy wielozadaniowe
Podaj podział OS ze względu na liczbę użytkowników
Co to są systemy wielodostępne
Podaj definicję systemów czasu rzeczywistego
Co to są systemy sieciowe
Jakie znasz systemy komputerów naręcznych i do czego służą
Co to jest plik wsadowy podaj definicję i przykład pliku wsadowego, wyjaśnij zastosowane polecenia i sposób działania pliku
Wymień 5 ekranów BIOS i opisz krótko do czego służą
Jak włączyć w BIOS funkcję rozpoznawania dysków twardych z zapisem w pamięci CMOS
Wyjaśnij różnicę między jądrem, a powłoką SO
Opisz uruchomienie komputera ze względu na pracę powłoka, jądro, użytkownik
Do jakich funkcji, operacji, czynności użytkownik ma dostęp z poziomu powłoki SO
Czym różni się powłoka OS DOS od WIN 98, jak nazywają się procesory poleceń tych systemów
Czym różni się powłoka OS DOS od WIN 98, opisz krótko różnicę w pracy za pośrednictwem tych powłok
Opisz polecenie IF i rodzaje jego zastosowania w pliku wsadowym
Od czego zależy wygląd programu setup i zakres jego konfiguracji
Jak wyczyścić zawartość pamięci CMOS
Jak włączyć automatyczne rozpoznawanie dysków twardych bez ich zapisu w pamięci CMOS
Z czego zbudowany jest SO gotowy do pracy
Wymień sekwencję czynności uruchamiania komputera
Opisz komunikację człowiek komputer z uwzględnieniem SO
Opisz specyfikę SO w odróżnieniu od innych aplikacji i programów
Wymień 7 zadań SO
Opisz na czym polega zarządzanie plikami
Opisz na czym polega funkcja ochrony SO
Opisz pojęcie zakleszczenia, na czym ono polega i w jakich SO może występować
Opisz jądro SO
Opisz jądro monolityczne, w jakich SO występuje
Co to jest mikrojądro, czym różni się od jądra monolitycznego
Wymień zalety mikrojądra
Wymień zalety jądra monolitycznego
Opisz wielozadaniowość i wielowątkowość SO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Na Luzie, Pytania Testowe, Testy SOiSK, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.