7 kroków do bazy danych

Krok 1 i 2
Określić zbiór encji (tabel bazy) inaczej określić typy obiektów, które powinny się znaleźć w bazie oraz opisać atrybuty obiektów

  Np.
  FILMY
  OSOBY

Wypisać atrybuty obiektów, o których informacje powinny się znaleźć w bazie

  Filmy (tytuł, nazwisko reżysera, imię reżysera, nazwiska aktorów, imiona aktorów, gatunek, cena, data produkcji)
  Osoba (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)

Krok 3
Wyszukać na liście wypisanych atrybutów te, które nie opisują bezpośrednio obiektów danego typu i utworzyć nową listę tych obiektów wraz z atrybutami

  Film (tytuł, gatunek, cena, data produkcji)
  Osoba (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
  Reżyser (imię, nazwisko) – nie są to bezpośrednie atrybuty filmu
  Aktor (imię, nazwisko) - nie są to bezpośrednie atrybuty filmu

Krok 4
Jeżeli jest to możliwe wydzielić z atrybutów atrybuty elementarne (ułatwia to późniejsze sortowanie danych) modyfikując listę atrybutów

  Film (tytuł, gatunek, cena, data produkcji)
  Osoba (imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, telefon, adres e-mail)
  Reżyser (imię, nazwisko)
  Aktor (imię, nazwisko)

Krok 5
Wydzielić tabele słownikowe, które ułatwią wprowadzanie danych (najczęściej powtarzające się atrybuty o takich samych polach dla różnych rekordów). Tabele tego typu przechowują określoną liczbę danych wykorzystywanych do określenia wartości atrybutu obiektu nadrzędnego.

  Film (tytuł, cena, data produkcji)
  Gatunek (nazwa gatunku) [lista gatunków jest skończona]
  Osoba (imię, nazwisko, ulica, nr domu, telefon, adres e-mail)
  Kody (kod pocztowy, miasto) [kody np. w bibliotece miejskiej najczęściej się powtarzają]
  Reżyser (imię, nazwisko)
  Aktor (imię, nazwisko)

Krok 6
Utworzyć tabele w następującej kolejności:

  Tabele słownikowe (gatunek, kody)
  Tabele podrzędne (osoba [kody], reżyser)
  Tabele nadrzędne (film [gatunek], )

Krok 7
Utworzyć relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami

Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.