Wybrane pytania test 2006

Zadanie 15.
Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
A. Sieciowa.
B. Fizyczna.
C. Transportowa.
D. Łącza danych.

Zadanie 16.

Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?
A. 232
B. 264
C. 322
D. 642

Zadanie 17.
Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?

A. Zamknięcie systemu.
B. Ponowne uruchomienie systemu.
C. Wykonanie aktualizacji systemu.
D. Wykonanie kopii zapasowej systemu.

kopia w WindowsXP
kopia w Windows7
inne narzędzia do wykonania kopii

Zadanie 18.
Klaster komputerowy to

A. komputer z macierzą dyskową.
B. komputer z wieloma procesorami.
C. grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
D. komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

Zadanie 19.
Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?

A. Około 5 kB
B. Około 55 kB
C. Ponad 64 kB
D. Ponad 500 kB

Zadanie 20.
Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?

A. 16 kolorom.
B. około 64 tysiącom kolorów.
C. około 65 tysiącom kolorów.
D. około 16 milionom kolorów.

Zadanie 21.
Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą

A. 300 MHz
B. 333 MHz
C. 400 MHz
D. 533 MHz

Zadanie 22.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

A. Punkty na cal.
B. Gęstość optyczną.
C. Punkty na milimetr.
D. Punkty na centymetr.

Zadanie 23.
Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?

A. 480 kB/s
B. 4800 kB/s
C. 7200 kB/s
D. 10000 kB/s

Zadanie 27.
Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

A. edytora tekstu.
B. przeglądarki internetowej.
C. arkusza kalkulacyjnego.
D. programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Zadanie 28.
Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy

A. sortowaniu zbioru metodą bąbelkową.
B. scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych.
C. znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym.
D. znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału.

Zadanie 29.
W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że

A. funkcja zwraca wartość, a procedura nie.
B. do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość.
C. do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość.
D. funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma.

Zadanie 30.
Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

A. #279004
B. #1B5A68
C. #1C9D4A
D. #5A681B

Zadanie 31.
Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 00111100101011112 zapisana w systemie dwójkowym?

A. 3CAF16
B. 3CBF16
C. 3DAF16
D. 3DFF16

Zadanie 34.
Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to

A. dysk zewnętrzny.
B. drukarka atramentowa.
C. serwer sieciowy.
D. ploter.

Zadanie 35.
Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP.

A. Router LAN
B. Spliter ADSL
C. Modem ISDN
D. Przełącznik LAN

Zadanie 36.
Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800×600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?

A. 0,5 MB
B. 1 MB
C. 2 MB
D. 4 MB

Zadanie 37.
Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?

A. EXT2
B. FAT32
C. NTFS
D. ISO9660

Zadanie 38.
Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce

A. ograniczyć mu przydział dyskowy.
B. zwiększyć mu prędkość transmisji danych w sieci LAN.
C. ograniczyć mu dostęp do drukarek sieciowych.
D. zwiększyć moc obliczeniową jego stacji roboczej.

Zadanie 39.
W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux należy wykorzystać protokół

A. FTP
B. Telnet
C. SMTP
D. SSH2

Zadanie 40.
Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?

A. Wszystkie rodzaje połączeń.
B. Połączenie o szybkości transmisji co najmniej 56 kb/s
C. Jedynie tzw. szybkie połączenia, tzn. powyżej 64 kb/s
D. Wszystkie połączenia oprócz połączeń modemem analogowym.

Zadanie 41.
Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach

A. 80 i 434
B. 80 i 443
C. 90 i 434
D. 90 i 443

Zadanie 42.
Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

A. atakują tablicę FAT.
B. atakują rekord startowy dysku.
C. zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.
D. mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.

Zadanie 43.
Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej

A. raz dziennie.
B. raz w tygodniu.
C. raz w miesiącu.
D. raz do roku.

Zadanie 44.
Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać

A. okularów ochronnych.
B. ubrania roboczego.
C. obuwia roboczego.
D. rękawic ochronnych.

Zadanie 45.
W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić

A. 20 – 40 cm
B. 40 – 75 cm
C. 60 – 100 cm
D. 100 – 150 cm

Zadanie 46.
Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to

A. BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków.
B. BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków.
C. BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB
D. stacja dysków ulegnie uszkodzeniu.

Zadanie 47.
Według ustawodawcy (stan prawny na dzień 31 października 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jest narażona na przewlekłe choroby

A. układu wzrokowego.
B. układu nerwowego.
C. układu krążenia.
D. narządu ruchu.

Zadanie 48.
Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.

A. Obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej.
B. Separacja galwaniczna odbiorników.
C. Wyłącznik różnicowoprądowy.
D. Izolacja części czynnych narzędzi.

Zadanie 49.
W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi u osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna?

A. Kciukiem na nadgarstku lewej ręki.
B. Opuszkami palców na nadgarstku lewej ręki.
C. Kciukiem na tętnicy szyjnej w okolicach krtani.
D. Opuszkami palców na tętnicy szyjnej w okolicy krtani.

Zadanie 50.
W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności?

A. Ułożyć poszkodowanego na plecach, wezwać lekarza.
B. Ułożyć poszkodowanego na lewym boku, wezwać lekarza.
C. Ułożyć poszkodowanego na prawym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty. tutorial
D. Ułożyć poszkodowanego na lewym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pytania Testowe, SOiSK, Testy SOiSK, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.