ACCESS kwerenda wybierająca

Kwerenda (Zapytanie)

  Jest zapytaniem skierowanym do tabeli lub innej kwerendy.
  W wyniku jej wykonania wyświetlone zostaną rekordy tabeli w liczbie i kolejności spełniających warunki zapytania.
  Kwerendy pozwalają na różne sposoby oglądać, zmieniać i analizować dane.
  Kwerendę można również użyć jako źródła rekordów dla następnych obiektów (formularzy, raportów i stron dostępu do danych).

Podział kwerend na rodzaje:

  Kwerendy wybierające dane (SQL-SELECT)
  Kwerendy krzyżowe (SQL-SELECT+TRANSFORM )
  Kwerendy tworzące tabele (SQL-SELECT INTO )
  Kwerendy aktualizujące istniejące dane (SQL-UPDATE)
  Kwerendy dołączające dane (SQL-INSERT INTO )
  Kwerendy usuwające istniejące dane (SQL-DELETE)

Kwerenda wybierająca

  Jest najczęściej wykorzystywaną kwerendą
  Pobiera dane z jednej lub kilku tabel przy użyciu kryteriów określonych przez użytkownika a następnie wyświetla je w żądanym porządku.

Tworzenie kwerendy wybierającej

  Kwerenda ta jest domyślną kwerendą w Access
  Aby utworzyć kwerendę wybierającą klikamy na opcję „utwórz kwerendę w widoku projektu” w obiekcie KWERENDY.
  W otwartym oknie zawierającym spis wszystkich tabel i utworzonych do tej pory kwerend wskazujemy tabelę do której utworzymy zapytanie.
  Przenosimy pola z tabeli do poszczególnych kolumn kwerendy (chwytamy i upuszczamy lub podwójne klikamy na nazwie pola, lub wybieramy pole w wierszu POLE kwerendy).
  Możemy uwzględnić w kwerendzie dowolną liczbę dostępnych pól z tabeli.

Wybieranie tabel i pól do kwerendy widok projekt

  kwerendy1

Widok kreator kwerend

  kwerendy2

Kwerenda zawiera następujące opcje:

  pole – nazwa wybranego pola z tabeli
  tabela – nazwa tabeli z której pochodzi wybrane pole
  sortuj – do wyboru rosnąco/malejąco, domyślnie bez sortowania
  pokaż – do wyboru tak/nie
  kryteria – wiersz w którym wpisujemy parametry zapytania
  lub – wiersz w którym wpisujemy parametry zapytania
  W przypadku braku parametrów zapytań i porządku sortowania, po uruchomieniu kwerendy wyświetlona zostanie zawartość wszystkich przeniesionych do kwerendy pól.

Uruchamianie kwerendy

  Utwórz kwerendę sortującą filmy wg tytułów, zawierającą pola tabeli FILMY (tytuł, zysk, dataprodukcji) zapisz kwerendę pod nazwą FILMYALFABETYCZNIE
  Aby uruchomić kwerendę należy w MENU WIDOK wybrać opcję WIDOK ARKUSZ DANYCH lub kliknąć ! na przycisku na pasku narzędzi „projekt kwerendy”.
  Utworzoną kwerendę należy zamknąć i zapisać.
  Dobrą zasadą jest dla każdego zapytania tworzyć oddzielną kwerendę (nawet jeżeli zapytanie dotyczy tej samej tabeli). Wtedy na większość pytań będziemy mieli gotowe odpowiedzi w formie kwerend.
  Dane wyświetlone można dowolnie edytować (modyfikacja, usuwaniem, dodawanie) i zaktualizować w tabelach.

W kwerendach wybierających stosujemy:

  Stałe konkretne wartości np. wszystkie filmy wyprodukowane w konkretnym roku
  kryterium ‘podajdatę’
  Znaki specjalne zastępujące znak, lub ciąg znaków
  kryterium ‘k*’ (LIKE jest automatycznie dodawane przez program)
  kryterium ‘kowalsk?’
  w polach typu liczbowego/walutowego/data/godzina do formułowania zapytań stosować możemy operatory porównań znane np. z arkusza kalkulacyjnego: >,=,<=,, operatorów porównania IS, LIKE oraz operatorów logicznych AND, OR, NOT a także wyrażenia języka Microsoft Jet SQL np. BETWEEN…AND.
  kryterium >=100
  zapytania oczywiście mogą być bardziej złożone i dotyczyć większej liczby pól.
  kwerendy3

Przykłady stosowania wieloznaczników

  kwerendy4
Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy, Definicje i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.