Koncepcja DHCP

DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol)

  Dynamiczny protokół konfigurowania hostów, protokół dynamicznego przydzielania adresów IP. Protokół DHCP został opracowany przez Dynamic Host Configuration Working Group przy Internet Engineering Task Force. Głównym zadaniem tego protokołu jest dynamiczne przydzielanie adresów IP.


Server DHCP

  Server DHCP służy do dynamicznego przydzielania adresów i zarządzania przydzielaniem adresów komputerom łączącym się do sieci.
  Jeżeli łączysz się z siecią potrzebujesz co najmniej adresu IP i maski podsieci, jeżeli chcesz uzyskać połączenie internetowe dodatkowo wymagany jest server DNS (Primary DNS i Secondary DNS, gdyby ten pierwszy nie odpowiadał)

Statyczny adres IP

  Adres IP można zdefiniować statycznie, tzn wypełnić okno właściwości połączenia sieciowego, lub skonfigurować ustawienia za pomocą linii poleceń. administrator sieci zarządza nie jednym komputerem, a wieloma komputerami w sieci, setkami, ….

   Adres IP
   Maska podsieci
   Brama
   Pierwszy Server DNS
   Drugi Server DNS

  Statyczne przydzielanie adresów wszystkim komputerom zajęłoby wiele czasu, w przypadku konieczności przeadresowania komputerów w sieci, lub poprawienia błędów adresowania hostów (powstawania konfliktów adresowania) stało by się uciążliwe, żmudne i nudne.

Server DHCP steruje centralnie przydzielaniem adresów IP

  automatyczna alokacja – DHCP przyznaje stały adres IP dla klienta;
  dynamiczna alokacja – DHCP przyznaje adres IP na limitowany czas;
  ręczna alokacja – adres IP klienta jest przydzielany przez administratora.

  Mechanizm dynamicznej alokacji adresów IP zapewnia powtórne użycie adresu IP, który nie jest dłużej używany przez klienta. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy klienci łączą się z siecią na określony czas lub gdy trzeba dzielić limitowaną pulę adresów IP dla klientów, którzy nie potrzebują stałych adresów.
  DHCP definiuje mechanizm, dzięki któremu klient dostaje adres sieciowy na określony czas; adres ten może być również przydzielany różnym klientom (nie jest przywiązany do jednego, określonego klienta).
  DHCP zapewnia mechanizm przydziału nie tylko adresu sieciowego, ale również wszystkich innych parametrów sieciowych niezbędnych do pracy w sieci (maska, gateway, inne).

Dynamiczne przydzielanie adresów

  Pula adresów

   Scope – pula adresów, to inaczej zakres adresów które Server DHCP może przydzielić hostom łączącym się do sieci. Obszar adresowy jest zdefiniowany poprzez adres początkowy i końcowy. W zależności od implementacji mogą też być obszary wykluczone, a więc takie, których Server nie może przydzielać. Administrator sam określa pulę adresów, zazwyczaj są to pule adresów klasy B lub częściej klasy C.
  Rezerwacja adresu statycznego

   Reservations – określając pulę adresów do przydzielenia hostom możemy zarezerwować pewne adresy z tej puli. Adresy te to zazwyczaj adres servera DHCP (accespoint) i adresy komputerów zaadresowanych statycznie, oraz urządzeń zaadresowanych statycznie (np. drukarek sieciowych). Jeżeli oznaczymy jakiś adres jako zarezerwowany, nie będzie on przydzielany hostom przez Server DHCP.
  Czas dzierżawy

   Leases – czas użytkowania przydzielonego adresu IP. Adres IP przydzielony przez Server DHCP może być przydzielony czasowo, co oznacza, ze np. przez 24 godziny klient nie występuje do servera o przydzielenie nowego adresu. W tym czasie „stele” łączy się z siecią za pomocą swojego czasowo otrzymanego adresu – przetrzymuje adres IP. Po upływie czasu T1 klient wysyła komunikat DHCPREQUEST do serwera i pyta, czy serwer może przedłużyć czas użytkowania. Stan ten określa się jako renewing status. Z reguły serwer odpowiada wiadomością DHCPACK i przydziela nowy czas użytkowania. Lub jeżeli czas minie a klient ponownie chce się połączyć z siecią, wysyła prośbę do DHCP o ustalenie nowego adresu i go otrzyma zgodnie z procesem uzgadniania adresów, lista przydzielonych adresów zostanie odnowiona, jednak pod warunkiem: Host otrzyma adres, jeżeli pula adresów się nie wyczerpała (np. na możliwych 100 adresów jesteś 101-szy). Jeżeli w puli adresów brakło adresu, czekamy, aż ktoś się odłączy, zwalniając dla nas adres.
  Proces uzgadniania adresów

   Ujawnienie DHCP (Discover)
   Klient protokołu DHCP emituje pakiet żądania konfiguracji DHCPDISCOVER, dostarczając swój adres MAC oraz nazwę hosta. Jeżeli dany klient miał wcześniej przydzielony adres IP, to wysyła również tę informację w polu opcji żądany adres. W ten sposób klient często utrzymuje ten sam adres, nawet jeżeli został wyłączony na dłużej niż czas trwania jego dzierżawy.
   Oferta DHCP
   Każdy serwer DHCP otrzymujący żądanie odpowiada pakietem emisji DHCPOFFER, zawierającym oferowany adres IP (jeżeli ma jeden lub więcej nieprzydzielonych) oraz jego własny adres IP. Serwery DHCP na dalekim końcu routera mogą odpowiadać na emisję DHCPDISCOVER pod warunkiem, że router ma włączone przesyłanie ruchu emisji DHCP.
   Żądanie DHCP (Request)
   To kolejny pakiet również wysyłany przez klienta jako rozgłoszenie. Powodem takiego postępowania jest potrzeba powiadomienia jednego serwera o przyjęciu oferty i, jednocześnie, wszystkich pozostałych o jej odrzuceniu. W przypadku odebrania wielu ofert DCHP, proces podejmowania decyzji przez klienta firmy Microsoft przebiega następująco:

    •klient DHCP przyjmuje ofertę z serwera, który przydzielał adres IP używany ostatnio,
    •jeżeli serwer przydzielający wcześniejszy adres nie odpowiada, przyjmowana jest pierwsza oferta odebrana.

   Potwierdzenie DHCP
   Serwer DHCP oficjalnie przydziela żądany adres klientowi w pakiecie emisji DHCPACK pakiet zawiera również podane w żądaniu parametry opcjonalne, długość całkowitego okresu dzierżawy adresu oraz okresów jego odnawiania. Serwer przechowuje te informacje w swojej bazie danych jako przydzieloną dzierżawę.

Porty

  DHCP używa protokołu UDP. Wszystkie pakiety wysyłane przez klienta mają port źródłowy 68 i port docelowy 67. Pakiety wysyłane przez serwer mają port źródłowy 67 i port docelowy 68. W przypadku DHCPv6 dla adresów IPv6 klient wysyła zapytania na port docelowy 547, natomiast odpowiedzi z serwera są wysyłane na port docelowy 546.

Jak dobrze skonfigurować Server DHCP

Tutorial od Eli

Ten wpis został opublikowany w kategorii ADM, SOiSK, Teoria, Tutoriale, Uncategorized i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.