SOISK 2. Sieć Maska Podsieci

IANA

  W światowej sieci, jaką jest Internet, rolę organu przydzielającego adresy IP pełni Internet Assigned Number Authority (IANA – Rada ds.Nadawania Numerów). Określa ona zasady przydzielania adresów.

Klasy adresów

  A Sie . Stacja . Stacja . Stacja
  B Sie . Sie . Stacja . Stacja
  C Sie . Sie . Sie . Stacja
  D Adres multiemisji
  E Zarezerwowany do użycia w przyszłości

Podczas nadawania adresów IP należy przestrzegać następujących reguł:

  Wszystkie stacje w jednym fizycznym segmencie sieci powinny mieć ten sam identyfikator sieci
  Część adresu IP określająca pojedynczą stację musi by odmienna dla każdej stacji w segmencie sieci
  Identyfikatorem sieci nie może być 127 – wartość ta jest zarezerwowana do celów diagnostycznych
  Identyfikator stacji nie może składać się z samych jedynek – jest to adres rozgłaszania dla sieci lokalnej
  Identyfikator sieci nie może składać się z samych zer – jest to oznaczenie sieci lokalnej
  Identyfikator stacji również nie może składać się z samych zer – jest to oznaczenie sieci wskazanej przez pozostałą część adresu i nie może zostać przypisane pojedynczej stacji

Adres IP 255.255.255.255

  Jest zarezerwowany jako adres ograniczonego rozgłaszania.
  Może on zostać użyty zawsze, gdy stacja nie zna jeszcze identyfikatora sieci. Ogólną zasadą konfiguracji routerów jest uniemożliwienie przesyłania tego rozgłoszenia poza lokalny segment sieci.

Adres IP 0.0.0.0

  Oznacza „niniejsza stacja”. Wykorzystywany jest jedynie w takich sytuacjach jak uruchomienie klienta DHCP, który nie otrzymał jeszcze własnego adresu IP.

Maska podsieci (subnetwork mask)

  Określa ile bitów w adresie przeznaczonych jest do identyfikacji sieci i podsieci. Maska podsieci, to adres IP, w którym w części przeznaczonej na sieć i podsieć występują same jedynki, a w części hosta same zera (w systemie binarnym)

Dla adresów klas A, B i C wykorzystywane są maski domyślne

  klasa A – 255.0.0.0
  11111111.00000000.00000000.00000000

  klasa B – 255.255.0.0
  11111111.11111111.00000000.00000000

  klasa C – 255.255.255.0
  11111111.11111111.11111111.00000000

Maska podsieci klasy A mówi, że

  Jeżeli adresem stacji jest 11.25.65.32, to wykorzystanie maski domyślnej określa adres sieci jako 11.0.0.0. Częścią adresu wskazującą stację jest 25.65.32
  Wartość maski musi być znana wszystkim routerom i komputerom znajdującym się w danej podsieci. W wyniku porównywania maski adresu (np. 255.255.255.0) z konkretnym adresem IP (np. 192.180.5.22) router otrzymuje informację o tym, która część identyfikuje podsieć (w tym przypadku 192.180.5), a która dane urządzenie (.22)

Wyznaczanie adresu sieci

  Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera otrzymujemy adres IP całej sieci, do której należy ten komputer.
  Przedstawiamy adres komputera i maski podsieci w systemie binarnym
  Wykonujemy iloczyn logiczny na poszczególnych bitach adresów

   Przykład:
   10101110
   11010110
   10000110

Wyznaczanie adresu rozgłoszeniowego (broadcast)

  Przedstawiamy adres komputera i maski podsieci w systemie binarnym
  Tam gdzie w masce masz 1 przepisz wartość z adresu IP, tam gdzie 0 wpisz 1
  Przykład:

   11000000.10101000.00000000.01010111
   11111111.11111111.11111111.11100000
   11000000.10101000.00000000.01011111

Podsieć

  W sieci lokalnej możemy utworzyć kilka podsieci
  Adresy podsieci określają numer sieci, numer podsieci w danej sieci oraz numer hosta w podsieci

Liczba możliwych do utworzenia podsieci

  Zależy od liczby bitów z części hosta przeznaczonych do utworzenia podsieci
  Jeżeli przeznaczymy 3 bity to możemy utworzyć 2^3=8 różnych podsieci
  Pierwsza i ostatnia z nich nie będzie mogła być wykorzystana pierwsza ma taki sam adres jak klasa A, a ostatnia jak klasa C (co daje 6 podsieci)

Przykład adresowania podsieci adres klasy C

  11000000.00000101.0010010.11101011
  Adres sieci – 3 oktety klasy C
  Adres podsieci – 3 bity z adresu hosta na adresowanie podsieci
  Pozostałe bity Adres hosta
  Maksymalna liczba komputerów w sieci klasy C wynosi 254 (od 1 do 254)
  Można ją obliczyć ze wzoru 2^n-2 gdzie n jest liczbą bitów przeznaczonych na hosta
  255 jest adresem rozgłoszeniowym typu brodcast

Liczba hostów w podsieci

  Jeżeli z części hosta pozostało 5 miejsc (bitów), możemy na nich utworzyć 2^5=32 wartości
  Adres zawierający same zera jest adresem podsieci, a same 1 jest adresem rozgłoszeniowym podsieci
  Maksymalnie uzyskamy 32-2=30 hostów
  Minimalna liczba bitów przeznaczona na podsieć wynosi 2
  Liczba bitów przeznaczonych na hosta nie może być mniejsza od 2
Ten wpis został opublikowany w kategorii SOiSK, Teoria, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.