ACCESS Kwerenda parametryczna

Parametry dotyczą zapytań wybierających.
Parametry filtrujące:

  Każdą wartość parametru filtrującego dane w kwerendach wybierających możemy zastąpić oknem dialogowym (monitem) w którym użytkownik będzie wpisywał kryteria poszukiwania/filtrowania.
  Zamiast tworzyć wiele kwerend wybierających np. pracowników z danego miasta (kryterium „Kraków”, kryterium „Rzeszów”) tworzymy jedną kwerendę, dla której kryterium będzie to, co podamy w oknie dialogowym.

Tworzenie parametrów

  Okno dialogowe kwerendy parametrycznej wywołujemy nawiasem [] który umieszczamy w wierszu KRYTERIA bądź LUB kwerendy.
  W nawiasie tym wpisujemy treść komunikatu, który powinien skłonić użytkownika do podania odpowiedniej wartości parametru filtracji np. [kierowniku podaj miejscowość].
  kwerenda_parametryczna
  Kwerendę można tak zaprojektować, aby użytkownik był pytany o kilka różnych informacji, na przykład o dwie daty. Dla przykładu wpisanie w wierszu kryterium: [podaj datę początkową] between [podaj datę końcową] po uruchomieniu kwerendy wyświetli 2 okna dialogowe.
  W takim przypadku po uruchomieniu zapytania zostaną znalezione wszystkie te rekordy, które znajdują się między dwoma podanymi datami.

Projektując kwerendy z parametrem pamiętajmy o następujących zasadach:

  Dla pól pozwalających na obliczenia możemy stosować operatory.
  Jeżeli monit dotyczy pola tekstowego stosujemy do wyświetlania zapytania całe teksty nie zastępując znaków * czy ?
  Ważne są małe i duże litery oraz format stosowany w polu, którego dotyczy wyszukiwanie (np. dla daty dd-mm-rr).
Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy, Definicje, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.