ACCESS Obliczenia w kwerendzie

Obliczenia

  Kwerenda wybierająca może wykonać obliczenia w oparciu o dane zawarte w poszczególnych polach rekordu.
  Obliczenia wykonywane przez kwerendę wybierającą mogą być wykonywane z wykorzystaniem wbudowanych funkcji.
  Istnieje możliwość utworzenia nowego pola a w nim użycie jako argumentów nazw pól połączonych operatorami oraz tworzenie własnych wyrażeń obliczających.
  Do tworzenia wyrażeń obliczających możemy wykorzystać kreator wyrażeń.

kwerenda_obliczenia
Przykłady działania:
kwerenda_obliczenia2
Zadanie:

  Przygotuj bazę danych do obsługi sklepiku szkolnego, a w niej kwerendę, która będzie odzwierciedleniem faktury vat.

   dane potrzebne do faktury (wybierane z bazy):

    nazwa_towaru,
    symbol_towaru, ilość,
    cena_jednostkowa_towaru bez podatku,
    stawka_podatku_vat na dany towar

   dane obliczane w kwerendzie:

    wartość_towaru_bez_podatku = ilość razy cena_jednostkowa_towaru bez podatku,
    kwota_podatku = stawka_podatku_vat na dany towar razy wartość_towaru_bez_podatku,
    wartość_towaru_z_podatkiem = wartość_towaru_bez_podatku plus kwota_podatku
Ten wpis został opublikowany w kategorii Access, Bazy, Definicje, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.