SOiSK Ćwiczenie2 Linux Uprawnienia do plików i folderów

Pełne informacje o pliku

  $ls –lsF
  3 rwx rwx w—1 ja grupa1 345 kwi 12 12:16 plik1

   Opis w kolejności od lewej:
   Liczba bloków fizycznego odnośnika który zajmuje plik
   Prawa do pliku
   Liczba tzw twardych dowiązań
   Nazwa właściciela pliku
   Nazwa grupy do której należy plik
   Wielkość pliku w bajtach
   Data i czas ostatniej modyfikacji
   Nazwa pliku

Find – wyszukiwanie plików

  $find / – name ‘*plik???’ wyszuka pliki których nazwa złożona jest z dowolnej ilości znaków zawierające w nazwie słowo plik zakończone dowolnymi trzema literami
  $find /home – size +30M wyszuka w podfolderze home pliki o rozmiarze 30MB
  $find / – user kaska wyszuka pliki użytkownika kaska

Polecenie tar – archiwizowanie plików

  $ls wyświetli zawartość bieżącego katalogu
  $ls temp wyświetli zawartość katalogu temp
  $ tar –cvf archiwum_tar zarchiwizuje bieżący katalog
  $ls –l archiwum_tar sprawdzi, czy istnieje plik archiwum_tar

Groups – wyświetlenie grup do których należysz

  $groups

Chown – możliwość zmiany właściciela pliku przez administratora

  #chown użytkownik2 nazwapliku

Polecenie chmod – zmiana praw dostępu do pliku

  Kolejność U – user G-group O-others
  Prawa R – read W – write X – execute

Obowiązuje dodawanie lub odejmowanie określonych praw
Można nadawać prawa posługując się zapisem w systemie dziesiętnym przeliczamy przyjmując atrybuty dodane jako liczby w systemie binarnym.

  RWX to kolejno 111(2) = 4+2+1 = 7
  Dla UGO prawa rwx rwx rwx to 111 111 111 czyli 777
  Przykład rwx r- – rw- to 111 100 110 czyli 746
  Usuwanie atrybutów pliku dla pozostałych użytkowników nie należących do grupy
  $ls –l mojplik wyświetli szczegóły pliku i jego atrybuty
  $ chmod o-r mojplik usunie atrybut czytania dla pozostałych użytkowników
  $ls – l mojplikk wyświetli ustawione atrybuty

Lub tak

  $chmod 770 mojplik usunie wszystkie prawa do pliku dla pozostałych użytkowników

Atrybuty dla folderu

  $cd mojfolder
  $ls – lGd wyświetli atrybuty folderu
  $chmod o+r zmieni prawa dostępu do folderu w którym się znajdujesz
  $ ls –lGd pokaże szczegóły dotyczące folderu w którym się znajdujemy

Lub

  $cd mojfolder
  $ls – lGd wyświetli atrybuty folderu
  $chmod 774 (rwx rwx r–)zmieni prawa dostępu do folderu w którym się znajdujesz
  $ ls –lGd pokaże szczegóły dotyczące folderu w którym się znajdujemy

Gzip gunzip – kompresowanie plików

  Program gzip zastępuje plik jego skompresowaną wersją dodając do pliku rozszerzenie .gz do dekompresji służy gunzip
Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, SOiSK, Uncategorized, Zadania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.