SOiSK Ćwiczenie3 Linux Procesy

Każda uruchomiona w systemie aplikacja funkcjonuje w systemie jako proces. Programy z wykorzystaniem konsoli mogą być uruchamiane w sposób blokujący konsolę w tle. Procesy mogą pracować nawet po wylogowaniu się użytkownika. Procesy mogą stawać się tzw zombie – procesem, który zużywa całą dostępną moc bez możliwości automatycznego wyłączenia go przez system. Nieograniczone możliwości administratora pozwalają monitorować procesy wszystkich użytkowników, przerywać ich działanie, przeglądać…

PS – pozwala identyfikować status procesu. Procesy wyświetlane statycznie
PS Wyświetla opis bieżących procesów domyślnie wyświetlane są procesy utworzone przez bieżącą powłokę

  Opis kolumn wyniku polecenia PS
  S stan procesu (O – wykonywany R – w kolejce do wykonania S – uśpiony T – zatrzymany Z – niefunkcjonujący lub nieusunięty przez rodzica tzw proces zombie)
  UID efektywny identyfikator użytkownika procesu
  PID identyfikator procesu
  PPID identyfikator procesu nadrzędnego
  C procent czasu procesora zużyty przez proces w ciągu ostatniej minuty
  PRI priorytet procesu
  SZ rozmiary danych oraz przestrzeni stosu procesu wyrażone w kilobajtach
  STIME czas utworzenia procesu lub data jeżeli nie było to tego samego dnia
  TTY terminal kontrolujący
  TIME łączny czas użycia procesora
  CMD nazwa polecenia
  Przykład użycia:
  $ps –f procesy danego użytkownika
  $ps –ef procesy wszystkich użytkowników systemu
  $ps –elf
  $ps –aux

Top – procesy aktywne, lista dynamiczna, monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym
Pozwala obserwować w trybie ciągłym pracujące procesy i stopień zużycia zasobów
Top wyświetla

  Linia pierwsza: obecny czas, czas pracy systemu, ilość zalogowanych użytkowników oraz średnie obciążenie
  Linia druga: informacja o ilości procesów, procesy działające, uśpione, zatrzymane i zombie
  Linia trzecia: wykorzystanie czasu procesora us czas przeznaczony na wykonanie procesów użytkownika, sy czas na wykonanie procesów systemu, ni czas na wykonanie procesów o zmiennym priorytecie, wa czas na operacje wejścia wyjścia, hi czas poświęcony przerwaniom sprzętowym, Si czas poświęcony przerwaniom programowym, ST ilość czasu ukradzionego przez maszynę wirtualną.
  Linia czwarta: wykorzystanie pamięci RAM: zainstalowana w systemie, wykorzystana, wolna, przeznaczona na bufor
  Linia piąta SWAP: opis użycia pamięci wymiany w kolejności jak w linii czwartej

Opis kolumn podglądu procesów:

  PID identyfikator procesu
  USER użytkownik procesu
  PR priorytet procesu
  NI modyfikator priorytetu procesu
  VIRT całkowita pamięć podręczna wykorzystywana przez process: kod+dane+biblioteki+pamięć wymiany
  RES ilość pamięci RAM zajętej przez proces
  SHR pamięć współdzielona między procesami
  S status procesu
  %CPU procentowa ilość czasu procesora zużywana przez proces
  %MEM procentowa ilość pamięci RAM zużywana przez proces
  TIME+ ilość czasu procesora wykorzystywana przez proces od jego uruchomienia
  COMMAND nazwa programu, aplikacji

Kill – zamykanie procesów przed ich zakończeniem tzw zabijanie procesu

  $kill 2132 zabije proces o podanym numerze
Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, SOiSK, Uncategorized, Zadania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.