PHP Wprowadzenie

Co to jest PHP?

   PHP to najpopularniejsza obecnie technologia tworzenia dynamicznych serwisów www. Strony napisane w języku HTML mają charakter statyczny. Trafiają do przeglądarki internetowej dokładnie w takiej postaci w jakiej zostały zapisane na dysku serwera. Kod tak tworzonej strony jest możliwy do odczytania z pozycji przeglądarki. Strony tworzone dynamicznie są przed wysłaniem do użytkownika przetworzone przez serwer www. Oprócz zwykłych znaczników HTML zawierają one także specjalne znaczniki interpretowane przez serwer.W chwili gdy klient zażąda od serwera pobrania strony www, są one wykonywane.
  Pliki takie nazywamy skryptami.

Efektem działania skryptu jest „dokument”, który trafia do przeglądarki użytkownika.

 • Użytkownik nie może podejrzeć kodu skryptu. Trafiają do niego tylko przetworzone dane.
 • Oprócz faktu dynamicznego zmieniania się elementów strony otrzymujemy:
  1. Możliwość zabezpieczenia danych np. poprzez skrypty logowania.
  2. Możliwość dostępu do bazy danych i wykonywania operacji na danych w bazie (PHP+SQL)

Do uruchomienia strony zbudowanej w oparciu o skrypty PHP potrzebny jest odpowiednio przygotowany serwer www, np. darmowy serwer Apache, a także interpreter PHP.

Skrypty PHP

 • Kod skryptu napisanego w języku PHP umieszczamy wewnątrz pliku o rozszerzeniu .php
 • Wewnątrz pliku o rozszerzeniu .php umieszczamy skrypt w języku PHP wraz z wieloma znacznikami HTML.
 • Plik, na który będziemy mówili skrypt w języku PHP będzie zawierał kombinację dwóch języków HTML oraz PHP.
 • Kod skryptu php umieszczamy pomiędzy znacznikami:
 • p0

p1

Zasady

 1. W jednym dokumencie możemy dowolnie wiele razy otworzyć i zamknąć kod PHP
 2. Do tworzenia skryptów można używać dowolnego edytora tekstu. Chociaż istnieją też oczywiście edytory specjalizowane.
 3. PHP posiada wszystkie elementy, niezbędne w kompletnym języku programowania: zmienne, tablice, operatory, instrukcje warunkowe, pętle.
 4. Składnia zbliżona jest do takich języków jak C czy Perl.
 5. Jedną z podstawowych zasad jest to, że każda linia musi być zakończona średnikiem, jeśli zapomnimy o średniku to przeglądarka wyświetli “Parse error at line xx”.

Instrukcja echo

 1. W języku php instrukcjami wyjścia są echo i print obecnie częściej stosowaną jest echo.
 2. Z punktu widzenia składni języka PHP echo nie jest ani funkcją ani instrukcją.
 3. Jest to coś pośredniego nazywanego w dokumentacji „konstrukcją językową”.
 4. Oznacza to, że możemy używać echo zarówno tak, jak by to była funkcja (czyli otaczając parametr nawiasami) oraz rezygnując z nawiasów.
 5. Wszystkie poniższe instrukcje są poprawne:
  1. echo ‚Witaj’;
   echo (‚Witaj’);
   echo ”Witaj”

  p21

  analiza21

  Komentarze w skryptach PHP

  • Skrypty opisujemy komentarzami dla łatwiejszej orientacji w składni.
  • Najczęściej stosuje się komentarze jednoliniowe poprzedzone znakiem //
  • Komentarze wieloliniowe należy otaczać znakami /* i */
  • Interpreter zignoruje wszystko co zostanie zawarte pomiędzy /* i */ i w linii poprzedzonej //

  p3

  Stosowanie zmiennych w PHP

   Języki interpretowane do których należy PHP nie nakładają na programistę wymogu deklarowania zmiennych przed ich użyciem (inaczej jak w C i Pascalu)
   PHP rozpozna typ automatycznie w momencie podstawienia do zmiennej odpowiedniej wartości.
   Zmienne oznacza się przez znak $ przed nazwą zmiennej.
   $tekst=“Janek”;
   $liczba=25;  Zasady stosowania zmiennych

  • Rozróżnialne są małe i wielkie litery. Zmienne $Zmienna $zmienna i $ZMIENNA to trzy różne zmienne.
  • W nazwach dopuszcza się stosowanie liter alfabetu łacińskiego cyfr i podkreśleń.
  • Poprawna nazwa zmiennej zaczyna się od litery lub znaku podkreślenia „_”, po których może wystąpić dowolna ilość liter, cyfr lub znaków podkreślenia.
  • Poprawne nazwy to:
   1. $kre_ska $_kreska $kreska007
  • A niepoprawne to:
   1. $kołek $-myślnik $3cia_cyfra
  • $this to specialna zmienna, której nie można definiować.

  p4

  p5
  Podstawowe operacje arytmetyczne

  • Operatory podstawowe + – * /
  • Operatorem dziesiętnym jest kropka, a nie przecinek 12.2
  • Pierwiastek sqrt(liczba)
   sqrt(25);
  • Potęgowanie pow(podstawa, wykładnik)
   pow(4,2);
  • Dokładność liczby zaokrąglenie round(liczba, dokładność)
   round(23/2,2);

  p6

  p7

  Losowanie liczb

   Podczas tworzenia serwisów www przydatna jest funkcja generowania liczb losowych
   Funkcja pozwala na losowanie liczby z podanej ilości liczb

  • Inicjowanie generatora:
   srand ((double) microtime() * 1000000);
  • Podanie zakresu liczb losowych od 1 do 6:
   rand(1,6);
  • Przypisanie wylosowanej liczby do zmiennej:
   echo(„Liczba oczek: $kostka”);

  p8

   
  Uwaga: w zamieszczonych skryptach pojawiają się błędy, które należy poprawić zgodnie z podanymi zasadami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii PHP, Uncategorized i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.