SQL dane z formularza do bazy połączenie

Plik HTML/PHP – formularz

<html>

<head>

<title> Dodawanie rekordów </title></head>

<body>

<form method=”POST” action=”dodaj.php”>

Podaj imię: <input type=”text” size=”30″ name=”imie”><br>

Podaj nazwisko: <input type=”text” size=”40″ name=”nazwisko”><br>

Podaj e-mail: <input type=”text” size=”40″ name=”email”><br>

<input type=”submit” value=”wyślij!”>

</form>

</body>

</html>

Plik PHP – Dodanie do bazy dodaj.php

skryptphp

$baza = mysql_connect(„localhost”,”root”,””,”formularz”);

//mysql_connect($mysql_host, „root”, „”);

mysql_select_db(„formularz”);

 or die(‚Nie mogę połączyć się z bazą danych’);

$imie = $_POST[‚imie’];

$nazwisko = $_POST[‚nazwisko’];

$email = $_POST[’email’];

$zapytanie = „INSERT INTO uczniowie VALUES(null,’$imie’,’$nazwisko’,’$email’)”;

$wykonaj = mysql_query($zapytanie);

 if($zapytanie) echo „Rekord został dodany poprawnie”;
else echo
„Błąd nie udało się dodać nowego rekordu”;

mysql_close($connection);

 

zamknijskryptphp

Baza danych:

nazwabazy: formularz

nazwa tabeli w bazie: uczniowie

Kolumny tabeli uczniowie:

CREATE TABLE uczniowie
(ID int Auto_increment,
imie varchar(15) not null,
nazwisko varchar(20) not null,
email varchar(50) null, );
Ten wpis został opublikowany w kategorii PHP, SQL, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.