Przykład INNER JOIN

Przeanalizuj:

uczniowiestypendia

W jakiej klasie są poszczególni uczniowie

SELECT uczniowie.iducznia, uczniowie.imie, uczniowie.nazwisko, klasy.nazwaklasy
FROM klasy INNER JOIN uczniowie ON klasy.idklasy = uczniowie.idklasy;

Podaj imiona i nazwiska uczniów oraz wysokość stypendium jakie otrzymują

SELECT stypendia.iducznia, uczniowie.imie, uczniowie.nazwisko, stypendia.stypendium
FROM uczniowie INNER JOIN stypendia ON uczniowie.iducznia = stypendia.iducznia;

Ile wynosi minimalne stypendium otrzymywane przez uczniów

SELECT Min(stypendia.stypendium) AS MinimumOfstypendium
FROM stypendia;

Podaj imię i nazwisko oraz sumę stypendium osiąganego przez danego ucznia

SELECT stypendia.iducznia, uczniowie.imie, uczniowie.nazwisko, Sum(stypendia.stypendium) AS SumaOfstypendium
FROM uczniowie INNER JOIN stypendia ON uczniowie.[iducznia] = stypendia.iducznia
GROUP BY stypendia.iducznia, uczniowie.imie, uczniowie.nazwisko
ORDER BY Sum(stypendia.stypendium);

Jaką średnią wartość stypendiów osiągają uczniowie poszczególnych klas

SELECT uczniowie.idklasy, klasy.nazwaklasy, Avg(stypendia.stypendium) AS ŚredniaOfstypendium
FROM (klasy INNER JOIN uczniowie ON klasy.idklasy = uczniowie.idklasy) INNER JOIN stypendia ON uczniowie.iducznia = stypendia.iducznia
GROUP BY uczniowie.idklasy, klasy.nazwaklasy;

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bazy, SQL, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.