Archiwum autora: anna

Przykład INNER JOIN

Przeanalizuj: W jakiej klasie są poszczególni uczniowie

Opublikowano Bazy, SQL, Uncategorized

Podstawowe polecenia sql skrótowiec

SELECT SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] select_expr [, select_expr …] [FROM table_nazwa [WHERE filtry]

Opublikowano Bazy, SQL

Przetestuj przed E14

utwórz bazę danych z jedną tabelą zawierającą kolumny o odpowiednich  typach danych Przeanalizuj i potrenuj 1 (od Łukasza):

Opublikowano Bazy, Bazy E 14, SQL

Logowanie formularz+PHP+SQL

Zadanie do rozwiązania:

Opublikowano Bazy E 14, PHP, SQL, Uncategorized

Skrypty zabezpieczające hasłem w java

Oczywiśnie informatyczne hihihi Właściwie nie wiem dlaczego na egzaminie zaproponowano tylko html i dołożono do tego javę. Są przecież skuteczniejsze sposoby zabezpieczania dostępu, których się uczymy.

Opublikowano Uncategorized

Linki do arkuszy egzaminu praktycznego E 14

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami łatwy na CKE  i pliki do niego znajdziesz w zakładce egzaminy zawodwe CKE egzamin z czerwca znajdziesz tutaj: www.testy.egzaminzawodowy.info testy egzaminacyjne online  technik-informatyk.info

Opublikowano Uncategorized

SQL dane z formularza do bazy połączenie

Plik HTML/PHP – formularz <html> <head> <title> Dodawanie rekordów </title></head> <body> <form method=”POST” action=”dodaj.php”> Podaj imię: <input type=”text” size=”30″ name=”imie”><br> Podaj nazwisko: <input type=”text” size=”40″ name=”nazwisko”><br> Podaj e-mail: <input type=”text” size=”40″ name=”email”><br> <input type=”submit” value=”wyślij!”> </form> </body> </html> Plik PHP … Czytaj dalej

Opublikowano PHP, SQL, Uncategorized