Oprogramowanie

Sieci

Servery

Bazy danych

Xampp:
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

Menadżery z FTP